0031(0)455442759 info@martin-slangen.nl

Meubeldistributie

Een soepele, ingespeelde organisatie zorgt voor een tijdige en betrouwbare distributie van fabrikant naar detailhandel in de Benelux, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Engeland. Daarnaast werken we langdurig samen met gekwalificeerde internationale meubelvervoerders, waardoor we in staat zijn om een efficiënte de distributie naar de buitengebieden te kunnen realiseren. Hierdoor zijn we in staat om ook landen als Frankrijk en Spanje voor onze opdrachtgevers te verzorgen. Wij blijven in alle gevallen ketenregisseur en dus ook de verantwoordelijke aanspreekpartner.

Vakkundige mensen

Onze mensen zijn zich ervan bewust dat ze een belangrijke schakel vormen in de keten. Zij borgen niet alleen de betrouwbaarheid van onze activiteiten. Ook voor het kosteneffectief werken is hun inzet en inzicht van groot belang. Meubels zijn fragiele spullen en vaak moeilijk stapelbaar. Dat is letterlijk een kwestie van passen en meten. Onze medewerkers zijn intern goed opgeleid en voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan de huidige meubellogistiek.

Modern wagenpark

Met een modern wagenpark zijn onze professionals dagelijks op weg om de klanten tevreden te stellen. Het systeem van gesloten wissellaadbakken stelt ons in staat om onze voertuigen snel en effectief van nieuwe lading te voorzien. Alle voertuigen zijn voorzien van een laadklep en andere benodigde hulpmiddelen om de meubelen onbeschadigd te kunnen afleveren. Afhankelijk van de kwetsbaarheid, het volume of gewicht van de meubelen zijn de voertuigen bemand met 1 of 2 man.

Dedicated vervoer of distributie via het dc?

Volledige routes rijden voor één opdrachtgever of distributie via ons distributiecentrum in Simpelveld. Martin Slangen Meubellogistiek beheerst de complete logistieke keten en heeft alle kennis en ervaring in huis om onze opdrachtgevers volledig te ontzorgen.

Sterk in België

De meubeldistributie in België, Nederland en Luxemburg is een van onze speerpunten. Martin Slangen Meubellogistiek heeft een compleet inzicht in de grillige openings- en sluitingstijden, in het bijzonder van de vakhandel in België. We zien dat – vooral vanuit Duitsland – de distributie naar de Belgische vakhandel moeilijk effectief kan worden gecoördineerd. Door de distributie naar België via ons distributiecentrum te laten verlopen sparen ze veel tijd en kilometers uit.